+47 924 87468

Deklaracijos forma

Kelionės išlaidos

*

km * 1,5 =

*

km * 1,5 =

*

km * 1,5 =

Vieniša mama/tėvas

Vieniši tėvai anksčiau buvo priskiriami 2 pajamų mokesčio klasei, tačiau 2013 metais tai buvo pakeista ir dabar vieniši tėvai priskiriami 1 pajamų mokesčio klasei ir turi teisę į pašalpą vienišiems tėvams. 2014 metais ši suma yra 47,160 NOK. Jeigu esate vieniša mama/tėvas, tam, kad gautumėte pašalpą, turite užpildyti dokumentus NAV.
Lankymosi namuose reikalavimai

Šeimos maitintojui yra nustatytas apsilankymų namuose dažnis ir reikalavimai. Vieniši asmenys, kurių amžius virš 22 metų, turi lankytis namuose bent kartą per tris savaites. Šiems reikalavimams taip pat turi įtakos atstumas iki namų. Jeigu šeimos maitintojas gyvena toli, apsilankymų namuose dažnis gali būti sumažintas. Jis taip pat yra mažesnis asmenims iki 22 metų.
Palūkanos

Jei mokėjote palūkanas deklaruojamaisiais metais, įrašykite palūkanų sumą čia.
Mokesčių klasė

Nuo 2014 metų Vyriausybė siūlo sulyginti visą pajamų mokesčio 1 klasę. Jeigu išlaikomas sutuoktinis arba partneris, kurio metinės asmens pajamos yra mažesnės nei 94.300 NOK, 2013 metais turėjo antrą mokesčių klasę ir buvo neapmokestinamas dviguba mokesčių suma, 2014 metais Vyriausybė siūlo šią schemą likviduoti.
Standartinė 10 %. mokesčių lengvata

Standartinė lengvata užsienio darbuotojams, kurią Jūs galite pasirinkti pirmus 2 metus dirbdami Norvegijoje vietoj tam tikrų kitų lengvatų – 10 %. bendrųjų pajamų mokesčių lengvata. Maksimali suma 40 000 NOK.

Be standartinės lengvatos, Jūs galite gauti neapmokestintą minimumą – suma apskaičiuojama pagal bruto pajamas ir t. t. Asmeninė lengvata – pagrindinė lengvata atskaitant mokesčio apskaičiavimą.

Jūs taip pat galite reikalauti lengvatų už:

• įmokas į Norvegijos viešuosius ar privačius profesinius pensijų fondus;
• įmokas darbo profesinėms sąjungoms;

Jei buvo gyvenama ar šiuo metu gyvenama Norvegijoje visus metus, gausite visą neapmokestinamą minimumą ir asmenę lengvatą (12/12). Jei buvo gyvenama ar šiuo metu gyvenama Norvegijoje dalį deklaruojamų metų, sumos apskaičiuojamos atsižvelgiant į tai, kiek mėnesių Jūs dirbote Norvegijoje. Jei, pavyzdžiui, Jūs dirbote Norvegijoje 3–4 mėnesius deklaruojamais metais, lengvata sudarys 4/12 sumos.

Standartinė lengvata užsienio darbuotojams nėra mažinama priklausomai nuo išdirbto laiko.

Atkreipkite dėmesį, kad standartinė lengvata nėra skiriama automatiškai – Jūs turite jos paprašyti.

Sutuoktiniai turi rinktis vienodą lengvatą. Jeigu vienas renkasi 10 % , kitas irgi turi rinktis taip pat 10 %. Jeigu, pavyzdžiui, vyras atvažiavo prieš 5 metus, jo žmona lengvata pasinaudoti negali. Ribota prievolė mokėti

Jei gyvenate Norvegijoje ne ilgiau kaip 183 dienas per 12 mėnesių, arba iki 270 dienų per 36 mėnesius, galite reikalauti standartinės lengvatos. Jūs turite teisę į standartinę neapmokestinamų pajamų lengvatą kiekvieną mėnesį, jei Norvegijoje neužsibūnate vidutiniškai ilgiau nei 90 dienų per metus ir ne daugiau kaip 183 dienos per 12 mėnesių.

Kokias kitas lengvatas Jūs prarandate, jeigu naudojatės standartine lengvata:

• lengvatą už kelionės išlaidas važinėjant nuo savo namų Norvegijoje iki nuolatinės darbo vietos (darbo); • palūkanas, sumokėtas bankui; • keliautojo statusą (pendling). Jeigu Darbdavys apmoka maitinimo, apgyvendinimo ir kelionės išlaidas tiesiogiai arba per kompensacijas, Jūs negalite reikalauti standartinės lengvatos taip pat. Jeigu išlaidos, kurias padengė darbdavys, bus apmokestintos, tuomet standartinės lengvatos reikalauti Jūs galite.

Standartinė lengvata gyvenantiems Norvegijoje

Jei liksite Norvegijoje ilgiau nei 183 dienos per 12 mėnesių arba daugiau nei 270 dienų per 36 mėnesius, Jūs būsite apmokestinamas kaip Norvegijos gyventojas. Tokiu atveju Jūs galite reikalauti standartinės lengvatos pirmus dvejus metus. Net jeigu anksčiau Jums buvo ar nebuvo suteikta teisė į standartinę neapmokestinamųjų pajamų lengvatą dėl prievolės mokėti mokesčius Norvegijoje apribojimo, Jūs turite pasirinkti tarp standartinės lengvatos ir asmeninės lengvatos.

Štai keletas lengvatų, kurių netenkate, kai kreipiatės dėl standartinės lengvatos:

• atskaita dėl kelionės išlaidų nuo savo gyvenamosios vietos Norvegijoje ir nuolatinės darbo vietos (darbo); • skola; • tėvystės pašalpa (išlaidos darželiai ir kt.); • įmokos į privatų pensijų fondą; • lengvata už paramą tam tikroms organizacijoms (labdara); • specialiosios išmokos už tam tikras medicinines išlaidas; • mokesčių atskaitymų taupymo sistema jaunimui (BSU); • patirtos išlaidos išvykus į darbo kelionę, įskaitant maitinimo, apgyvendinimo ir kelionės išlaidas (keliautojo statusas). Tai taip lengvata už kelionės išlaidas į kitas ES/EEE šalis namo. Darbdaviui apmokant maitinimo, apgyvendinimo ir kelionės išlaidas, susijusias su gyvenimu užsienyje (pendling), tiesiogiai arba per kompensacijas, turite nuspręsti, ar išlaidos turi būti apmokestinamos pagal neto ar bruto metodą. Grynasis metodas reiškia, kad darbdavio išmokos maitinimo, apgyvendinimo ir vizitų namo išlaidoms padengti, neturėtų būti įtrauktos į apmokestinamąsias pajamas, tik perteklius. Jūs negalite reikalauti standartinio atskaitymo taip pat. Bendrasis metodas reiškia, kad visi moka. Darbdavys turi būti įtrauktas į bendrąjį apmokestinamąjį pelną. Tada galite reikalauti atskaitos išlaidoms ar standartinės atskaitos.
Kas gali gauti mokesčių lengvatą vaikų priežiūrai?

Jūs galite gauti mokesčių lengvatą už dokumentuotas vaikų priežiūros išlaidas. Jeigu turite mažų vaikų, skaičiuoklėje daroma prielaida, kad šie dokumentai yra, pavyzdžiui, kvitai už darželio mokestį. Lengvata skiriama išlaidom už pirmo vaiko priežiūrą iki 25.000 NOK. Už kitus vaikus lengvata yra 15.000 NOK.
Darbo profesinės sąjungos mokestis

Galite atgauti dalį sumos nuo profesinės sąjungos sumokėto mokesčio. Maksimali išmoka už darbo profesinės sąjungos mokestį buvo 3.850 NOK. 2013 metais, tačiau šiais 2014 metais pasiūlyta šią sumą padidinti iki 4100 NOK.

BSU Taupomoji sąskaita nekilnojamam turtui jaunimui iki 34 metų

Jaunimas iki 34 metų kasmet gali sutaupyti iki 25.000 NOK ir gauti tiesioginį atskaitymą nuo mokesčių – 20 proc. sumokėtos sumos.

Asmeniniai duomenysSkaičiuoklė

papildoma informacija

Konsultacijos
*atsakysime per 24 val.

Draugaukime

Mūsų adresas