+47 924 87468

Išmokos iš NAV

Bedarbio pašalpa / Dagpenger

Bedarbio pašalpa yra dalinė kompensacija už negautas pajamas. Norint gauti bedarbio pašalpą, reikia užsiregistruoti, kad ieškoma darbo ir įvykdyti tam tikras sąlygas. Sąlygos gauti bedarbio pašalpą Pagrindinės sąlygos gauti bedarbio pašalpą:

 • Asmeniui yra sumažintas darbo laikas 50 procentų ar daugiau;
 • Darbo pajamų mokėta mažiausiai 1,5 G (Nacionalinė draudimo sistemą) per paskutinius kalendorinius metus (per pastaruosius metus) arba bent trys pensijų indeksai (G) per pastaruosius trejus kalendorinius metus;
 • Asmuo yra registruotas kaip ieškantis darbo ir gauna pranešimo korteles kas 14 dienų;
 • Asmuo aktyviai ieško darbo ir atnaujina savo CV;
 • Asmuo gyvena arba būna šalyje;
 • Nėra studentas.

Galimybė gauti bedarbio pašalpą taip pat yra, jei:

 • Asmuo yra atleistas iš darbo visiškai arba iš dalies;
 • Asmuo kuria savo verslą;
 • Asmuo tapo bedarbiu dėl bankroto;
 • Asmuo yra EEE valstybių pilietis – tam tikromis sąlygomis.

Kada kreiptis dėl bedarbio pašalpos
Dėl bedarbio pašalpos galima kreiptis ne anksčiau kaip viena savaitė prieš atleidimą iš darbo. Pradedama mokėti bedarbio pašalpą nuo tos dienos, nuo kurios pateikiama paraiška (data, kai asmuo registruotas kaip bedarbis). Svarbu tinkamai apskaičiuoti, kada kreiptis dėl bedarbio pašalpos, kai jau esate bedarbis. Kaip atspirties taškas skaičiuojamos keturios savaitės. Pirmoji išmoka pradedama mokėti 4 savaitės nuo to laiko,  kai užpildomi dokumentais į NAV. Dauguma paraiškų yra paprastai peržiūrimos per tris savaites.
Bedarbio pašalpos dydis
Bedarbio pašalpos pinigai nėra mokami už tris pirmąsias dienas, kada buvo paskirta bedarbio pašalpa. Šios dienos yra vadinamos laukimo dienomis. Bedarbio pašalpos dydis ir trukmė priklauso nuo asmens nedarbo išmokų bazės. Pašalpą sudaro pajamos ir draudimo išmokos, kurios buvo sumokėtos asmeniui per paskutinius kalendorinius metus arba vidutiniškai per pastaruosius trejus metus prieš paduodant pareiškimą dėl bedarbio pašalpos.
Kas įeina į išdirbtą laiką

 • Bedarbio pašalpa;
 • Ligos pašalpa;
 • Priežiūros pašalpa / lankomumo pašalpa / mokslų pašalpa;
 • Tėvams išmokami pinigai kartu su vaiko gimimu arba įvaikinimu;
 • Dekretas – pinigai, išmokami nėštumo metu.

Bedarbio pašalpa per dieną sudaro 2,4 % nedarbo išmokų bazės. Tai yra 62,4% ankstesnių vidutinių pajamų, neatskaičius mokesčių. Gaunama 17 Kr. per dieną už kiekvieną vaiką iki 18 metų. Esant atvejui, kai abu tėvai gauna bedarbio pašalpą ar reabilitacijos pašalpą, papildomi pinigai skiriami tik vienam iš jų. Taip pat bedarbio pašalpa skiriama, jei tampama iš dalies bedarbiu ir darbo laikas sumažėja daugiau negu 50 %.
Bedarbio pašalpos mokėjimo trukmė
Bedarbio pašalpos mokėjimo laikotarpis priklauso nuo asmens pajamų, kurie buvo turėti per praėjusius kalendorinius metus ar per trejus kalendorinius metus (vidurkis) iki kreipimosi dėl bedarbio pašalpos. Pašalpos gavimo laikotarpis yra 104 savaites, tai yra, 2 metai, jeigu asmens pajamos viršija bent 2 kartus nacionalinę draudimo bazinę sumą, arba 52 savaites, jeigu pajamos neviršija 2 kartus nacionalinės draudimo bazinės sumos.

Dotacija kraustymuisi, dėl naujo darbo / Tilskudd til flytting for å komme i arbeid

Dotacija kraustymuisi skiriama vienišai motinai/tėvui, jei reikalinga kraustytis tam, kad būtų rastas naujas darbas. Tokioje situacijoje gali būti suteikta teisė į subsidijas už persikėlimą. Šiai dotacijai gauti privaloma pateikti informaciją, įrodančią, kad vieniša motina/tėvas negali gauti tinkamo darbo šalia savo gyvenamosios vietos ar kad negali pradėti dirbti, nes neturi kam perleisti vaiko priežiūros. Taip pat reikia įrodyti, kad turimas konkretus darbas imigracijos vietoje. Subsidijas nebus suteikta dėl persikėlimo, jei išlaidas apmokės kiti, pavyzdžiui, darbdavys.
Kokia dotacija skiriama
Dotacija skiriama, jei esamuoju laikotarpiu asmuo turi teisę į pereinamojo laikotarpio išmokas ar dar nepraėjo šeši mėnesiai nuo pereinamojo laikotarpio išmokų. Į dotacijos išmokas įeina kelionės bei persikėlimo išlaidos, o jų dydis skiriasi priklausomai nuo pačio persikėlimo, jo trukmės. Paprastai pateikiami du pasiūlymai. Dotacija dėl kraustymosi išmokama kaip vienkartinė išmoka, kuri yra neapmokestinama.

Skaičiuoklė

papildoma informacija

Konsultacijos
*atsakysime per 24 val.

Draugaukime

Užsukit pas mus